Sosyal Medya Müdürmüz Serkan Hacıömeroğlu Engelsiz Bilişim Sempozyumundaydı Sosyal Medya Müdürmüz Serkan Hacıömeroğlu Engelsiz Bilişim Sempozyumundaydı

2013 yılı Engelsiz Bilişim Sempozyumu 10-12 Eylül tarihleri arasında 500'ün üzerinde katılımcı ile birlikte gerçekleşti. Bilişim sektöründe engelleri kırmak için düzenlenen ve her sene gerçekleşmeye devam edecek olan Engelsiz Bilişim Sempozyumunda Sosyal Medya Müdürümüz Serkan Hacıömeroğlu e-ticaret ve girişimcilik üzerine katılımcılara özel bir konferans verdi. 

ENGELSİZ BİLİŞİM SEMPOZYUMU SPONSORU NETİCARET

Türkiye'nin e-ticaret sağlayıcısı Neticaret'in de sponsorluğu altında gerçekleştirilen sempozyumda bilişim sektöründe engeller ortadan kaldırıldı. Bununla birlikte katılımcılara 2 gün boyunca, e-ticaret sektörü hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Bu eğitimler sonucu nasıl iş bulubilecekleri ve e-ticaret sektöründe nasıl iş kurulacağı konusunda anlatımlar yapıldı. Türkiye'de bulunan sosyal sorumluluk projelerinin her zaman yanında olan Neticaret Engelsiz Bilişim Sempozyumunda da yerini almış bulundu.

SOSYAL MEDYA MÜDÜRÜMÜZ SERKAN HACIÖMEROĞLU

serkan hacıömeroğlu

ENGELSİZ BİLİŞİM NEDİR PEKİ ?

"Türkiye tarafından imzalanan, toplam 50 maddeden oluşan ve taraf olan devletlere, engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek gibi yükümlülükler getiren BM Engelli Hakları sözleşmesinde: “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlamadaki öneminin kabul edileceği” maddesi yer almaktadır. Bu kapsamda en önemli unsurlardan biriside hiç şüphesiz ki internet ve bilişim teknolojileridir.

Türkiye’deki 36.5 milyon internet kullanıcıları içerisinde engelli nüfus önemli bir yere sahiptir. Bilgisayar teknolojileri ve internet, günümüz insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler bulabilmesini sağlamaktadır. Bu imkanlardan, engelli kişilerin de yararlanabilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılması için, verilen hizmetlerde bazı düzenlemeler yapılması, yeni bilişim teknolojileri geliştirilmesi ve yaygınlaşması gerekmektedir. Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ÖZİDA ve Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün bu alanda önemli çalışmaları vardır. Bu çalışmaların daha yaygın hale gelebilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılabilmesi için herkesin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve ortak bir eylem planı oluşturularak hareket edilmesi gerekmektedir.

25-27 Mayıs 2011 tarihlerinde Celal Bayar Üniversitesi, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Daire Başkanlığı, Dünya Engelliler Vakfı, Teknoloji Bilgilendirme Platformu, Tüm İnternet Evleri Derneği TİEV ve Manisa Bilişim’in işbirliği ile düzenlenen “Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu”, Haziran 2011’de Dünya Engelliler Vakfı ev sahipliğiyle İstanbul’da düzenlenen “1.Engelsiz Bilişim Toplantısı” ve Ağustos 2011’de TTNET ev sahipliğiyle İstanbul’da düzenlenen “2. Engelsiz Bilişim Toplantısı” sonrasında “Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu” nun kuruluş çalışmalarına başlanması kararı alınmıştır. Kuruluş aşamasında olan platformun sekreteryası Celal Bayar Üniversitesi tarafından yürütülmektedir."

Kaynak: http://www.engelsizbilisim.org

engelsiz bilisim

Sizde engelsiz bilişim sempozyumunu desteklemek ve yanlarında olmak istiyorsanız destek@engelsizbilisim.org adresinden kendileri ile iletişime geçebilirsiniz. 

Paylaş

Facebookta Paylaş Tweetle